Följesedlar

fs_sida

På sidan Följesedlar i Zenit visas och hanteras alla skapade följesedlar.

Här kan man:

Följesedelstatus

En följesedel har en av följande status:

 • cirkel_tom EJ Fakturerad
 • cirkel_gron_bock Fakturerad
 • cirkel_gul Ska ej faktureras
 • cirkel_tom_kryss Makulerad

Redigera följesedel

Vissa följesedelsuppgifter på huvud- och radnivå kan redigeras.

Huvudnivå

Markera den följesedel som ska redigeras i den övre listan och klicka på knappen Redigera (eller dubbelklicka på den markerade raden i listan).

fs_redigera_huvud

Följande uppgifter kan redigeras på huvudnivå:

 • Er referens
 • Ert ordernr
 • Lev.datum
 • Visa priser
 • Fakturamall
 • Meddelande till kund

Radnivå

Markera den följesedelsrad som ska redigeras (i nedre listan) och klicka på knappen Redigera (eller dubbelklicka på den markerade raden i listan).

fs_redigera_rad

Följande uppgifter kan redigeras på radnivå:

 • Projekt
 • Resultatenhet