Ordrar

På ordersidan i Zenit visas och hanteras alla kundordrar.

Här kan man:

  • Skapa ny order
  • Redigera order
  • Lägga till eller ta bort orderrader
  • Ta bort order
  • Leverera order
  • Skriva ut orderbekräftelse
  • Söka och filtrera ordrar
  • Se orderbelopp och summeringar
  • Se och hantera kopplade filer
  • Låsa/låsa upp ordrar

Huvud och rader

En order består av ett orderhuvud och en eller flera orderrader.

Orderhuvudet innehåller uppgifter om kund, leveransadress, leveransvillkor m.m.

Orderrader innehåller uppgifter om de artiklar som beställts i ordern.

Beräkning av täckningsbidrag >>