Skapa beställning

En leverantörsbeställning (alltså en beställning av varor/artiklar från en leverantör) kan skapas på fyra olika sätt i Zenit.

 • Beställning via rekommendation
  Här görs beställning genom att systemet rekommenderar vilka artiklar som bör beställas. Mer…
  .
 • Beställning via kundorder
  Här görs beställning för en specifik kundorder där beställning/-ar skapas för valda orderrader. Beställningen skapas via sidan för kundorder. Mer…
  .
 • Beställning via leverantör
  Här skapas en ny tom beställning till en specifik/vald leverantör. Beställningen fylls sedan manuellt med önskade beställningsrader (likt skapande av en vanlig kundorder). När beställningen är klar skickas den (med hjälp av ett knapptryck) och indikeras då som skickad. Mer…
  .
 • Manuell beställning via utkast
  Här skapas utkast för beställning genom att direkt välja artiklar som ska beställas. När önskade artiklar valts visas en lista med de leverantörer som artiklarna ska beställas från. Beställningar skapas sedan via utkast-listan. Mer…
  .

OBS! För att beställningsrutinerna ska fungera krävs att de artiklar som ska beställas är kopplade till leverantör i artikelregistret. Varje artikel kan vara kopplad till en eller flera leverantörer, varav en anges som huvudleverantör. Kopplingen görs via redigeringsformuläret för artiklar.


Se även Mappar för beställning