Leverantörsfakturor

Leverantor_Journal

Det finns en sida i Zenit som hanterar leverantörsfakturor. På den sidan kan man både registrera nya leverantörsfakturor och även skapa leverantörsfakturajournaler.