Rundtur

Moduler

Zenit Administration består av ett antal ”programsidor” uppdelade i olika moduler.

Önskad modul väljs genom att klicka på någon av modulikonerna som visas lodrätt längst till vänster i Zenit. Det går även att välja modul genom att klicka på modulnamnet som visas längst upp under menyraden (i bilden nedan är modulen Fakturering vald).

Rundtur_Moduler

Sidor

Varje modul består av minst en programsida. Dessa visas mellan meny- och knapprad i Zenit (se bild). Sidorna är även numrerade från 1 och uppåt. Välj önskad sida genom att klicka på sidnamnet eller tryck Ctrl + [sidnr].

Rundtur_Sidor

Sidlayout

De flesta sidor består av följande delar:

Rundtur_Sida_Delar2

  • VERKTYGSFÄLT – En rad med kommandoknappar anpassade för vald sida
  • MAPPVY – En lista med mappar som används för att filtrera innehållet i ÖVRE LISTAN.
  • SÖKFÄLT – Fält för snabbsökning i ÖVRE LISTAN.
  • ÖVRE LISTAN – Visar sidans huvudposter (ordrar, följesedlar, fakturor, kunder etc.).
  • SUMMERINGSRAD – Visar en summering för vissa kolumner i ÖVRE LISTAN.
  • INFORUTA – Visar mer information om den post/rad som är markerad i ÖVRE LISTAN.
  • NEDRE LISTAN – Visar innehållet/underposter till den post/rad som är vald i ÖVRE LISTAN. (orderrader, följesedelsrader, fakturarader, referenser etc.)

Verktygsfält

Överst på varje sida finns ett verktygsfält (en vågrät rad med knappar). Vilka knappar som finns där beror på vilken sida man har valt.

Rundtur_Verktygsfalt

Vissa knappar är bara aktiva när en rad i listan är vald. Här följer en generell beskrivning av knapparna:

Rundtur_Verktygsfalt_Ny Ny [huvudpost]
Skapar en ny ”huvudpost”. Huvudposterna visas oftast i den övre listan på sidan.
Rundtur_Verktygsfalt_Ny2 Ny [underpost]
Skapar en ny ”underpost” som är kopplad till den huvudpost som är markerad.
Rundtur_Verktygsfalt_Redigera Redigera
Redigerar vald post/rad i listan.
Rundtur_Verktygsfalt_TaBort Ta bort
Tar bort vald post/rad i listan
Rundtur_Verktygsfalt_Valj Välj alla/inga
Växlar mellan att välja (bocka i) och välja bort (bocka ur) alla poster/rader i övre listan.
Rundtur_Verktygsfalt_Utfor Utför…
Utför en åtgärd på de valda (ibockade) posterna/raderna. Vilken åtgärd väljs i popupmeny som visas vid klick på knappen.
Rundtur_Verktygsfalt_Rapporter Rapporter
Visar ett en lista med tillgängliga rapporter som kan granskas, skrivas ut eller exporteras. Vilka rapporter som visas beror på vilken sida man befinner sig på.
Rundtur_Verktygsfalt_Layout Layout…
Ställer in vilka kolumner som ska visas i övre och undre listan eller vilka mappar/filter som ska finnas i den vänstra mappvyn.
Rundtur_Verktygsfalt_Alternativ Alternativ
Här visas en meny med övriga sidanpassade alternativ/kommandon att välja.