Lön

Det finns stöd för lönehantering baserad på registrerad arbetstid och/eller provision på försäljning.

Tidsregistrering

Det finns en sida som heter Registrering som används för registrering av tid. All tid registreras som orderrader på ordrar och kan antingen vara tid som ska faktureras kunden eller övrig, ej debiterbar, tid.
Order_Registrering

Via knappen Ny reg. görs en ny tidsregistrering på en order. Det är dock möjligt att även registrera artiklar i detta läge. I båda fallen måste man först välja vilken order som inmatningen ska registreras på.

Order_Ny_Rad_Reg